Bài viết về biểu đồ histogram trong Excel

Hướng dẫn hôm nay của Siêu Marketing sẽ giới thiệu một loại biểu đồ độc đáo trên Excel: histogram. Biểu đồ này hiển thị cách phân phối dữ liệu một cách chi tiết. Trên biểu đồ, các cột tượng trưng cho các “bucket” cỡ lớn, nhằm mục đích gom các giá trị trong phạm vi xác định vào một cột. Số lượng giá trị trong mỗi cột được biểu thị bởi độ cao của cột đó, cao hơn tương ứng với số lượng giá trị lớn hơn. Biểu đồ histogram thông thường có các cột dày đặc, tiếp giáp không gian của nhau và không để lại khoảng trống, phản ánh sự liên tục của các giá trị dữ liệu trên trục số theo hướng tăng.

Đối với Excel phiên bản 2016 trở lên, histogram đã có sẵn trong công cụ.

Ưu điểm:

 • Thực hiện dễ dàng trên Excel 2016 và các phiên bản mới hơn
 • Mô tả rõ ràng sự phân phối dữ liệu một cách trực quan nhất

Nhược điểm:

 • Không phải loại biểu đồ thường gặp, có thể gây khó khăn trong việc hiểu và trình bày
 • Do đã được tích hợp sẵn trong Excel 2016+, biểu đồ này có ít lựa chọn tùy chỉnh hơn

Hãy tham khảo thêm các loại biểu đồ khác:

Biểu đồ tròn

Biểu đồ cột ngang

Biểu đồ cột dọc

Biểu đồ khu vực

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop