Bài hướng dẫn về hàm HLOOKUP trong Excel

Đối với việc tìm kiếm dữ liệu ngang trong bảng tính Excel, Hàm HLOOKUP là công cụ hữu ích. Nó cho phép tìm một giá trị trong hàng đầu tiên và sau đó trả về một giá trị trong cùng một cột theo hàng được chỉ định. “H” trong HLOOKUP viết tắt cho “Horizontal” tức là ngang. Bài viết dưới đây từ Siêu Marketing sẽ giới thiệu cách áp dụng hàm HLOOKUP một cách cơ bản.

Phương thức viết hàm HLOOKUP

Cú pháp của HLOOKUP như sau:

Các thành phần cú pháp gồm:

 • Lookup_value: Giá trị cần tìm trong hàng đầu của bảng. Nó có thể là giá trị cụ thể, tham chiếu hoặc văn bản.
 • Table_array: Bảng dữ liệu mà HLOOKUP sẽ tìm trong đó.
  • Các giá trị ở hàng đầu của table_array có thể là số, văn bản hoặc các giá trị logic.
  • Table_array phải được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao (ví dụ: -2, -1, 0, 1, 2…, A-Z, FALSE, TRUE) nếu range_lookup được thiết lập là TRUE, vì nếu không HLOOKUP có thể sẽ trả về kết quả sai lầm. Nếu range_lookup là FALSE thì không cần phải sắp xếp table_array.
 • Row_index_num: Chỉ số hàng mà bạn muốn nhận giá trị trả về từ table_array.
 • Range_lookup: Giá trị logic xác định rằng bạn có muốn HLOOKUP tìm khớp chính xác hay khớp gần đúng không.

Những điều cần lưu ý

 • Khi HLOOKUP không thể tìm thấy lookup_value và range_lookup được thiết lập là TRUE, nó sẽ chọn giá trị lớn nhất nhưng nhỏ hơn lookup_value.
 • Trong trường hợp lookup_value nhỏ hơn giá trị thấp nhất trong hàng đầu của table_array, HLOOKUP sẽ báo lỗi #N/A.
 • Nếu range_lookup có giá trị là FALSE và lookup_value là một chuỗi văn bản, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện như dấu chấm hỏi (?) hoặc dấu sao (*) trong lookup_value. Để hiểu rõ hơn về cách dùng ký tự đại diện, bạn có thể tham khảo bài: Cách dùng Wildcard trong Excel
Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop