Bài hướng dẫn tạo các dãy số trong Excel

Bài viết dưới đây của Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn cho bạn cách tạo dãy số trong excel một cách dễ dàng thông qua việc sử dụng các hàm như ROW, INDIRECT cùng với một số toán tử khác.

Cách thức tạo dãy số trong Excel

Hãy thử xem xét 2 bài viết dưới đây trước khi tiếp tục:

Hàm ROW và cách sử dụng trong Excel

Cách dùng hàm INDIRECT trong Excel qua ví dụ

Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về:

Hàm ROWS trong Excel và cách nó trả về số lượng hàng được tham chiếu


Bắt đầu, chúng ta sẽ dùng hàm ROW để sinh ra dãy số từ 1 đến 10 như sau:

{=ROW(1:10)}

Để điều chỉnh dãy số một cách linh hoạt, chúng ta có thể dùng hàm INDIRECT kết hợp với các tọa độ như B2 và C2 trong ví dụ sau:

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-1
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-1

Hàm INDIRECT cho các ô B2 và C2 sẽ được viết như sau:

=INDIRECT(B2&”:”&C2)

Kết hợp với hàm ROW, công thức mới sẽ trở thành:

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-2
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-2

Mỗi khi bạn thay đổi giá trị trong ô B2 hoặc C2, các thông số trong dãy số sẽ được cập nhật tự động, như ví dụ sau đây:

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-3
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-3

Cách đảo ngược dãy số

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-4
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-4

Có thể nhận thấy, kể cả khi đổi chỗ cho giới hạn đầu và cuối, chúng ta vẫn thu được dãy số theo thứ tự tăng dần. Lý do là vì vùng tham chiếu trong =ROW(10:20) và =ROW(20:10) không thay đổi.

Cần làm gì để có thể lập ra dãy số theo thứ tự ngược lại?

Tạo dãy số ngược dùng hàm SEQUENCE

Một dãy số có thể được lập ra sử dụng hàm SEQUENCE, và việc lập dãy số ngược lại cũng tương tự:

=SEQUENCE((C2-B2)+1,,C2,-1)

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-5
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-5

Giải thích cách thực hiện:

Để tìm ra tổng số phần tử của dãy, chúng ta áp dụng công thức toán học đã biết: (số cuối – số đầu) + 1. Đến đây, ta có thể sử dụng giá trị C2 làm điểm bắt đầu và giá trị âm một (-1) là bước nhịp để tạo ra dãy số theo chiều ngược lại.

(Số kết thúc – số khởi điểm) + 1

Số khởi đầu: Với mảng ngược, số khởi đầu hiện là số kết thúc

Bước nhảy: Giá trị bước nhảy sẽ là -1.

Tạo ra mảng ngược dùng phép trừ

Chúng ta có thể tạo mảng ngược bằng cách giữ nguyên ROW và INDIRECT, và thêm vào đó một ít luật toán học như sau:

=C2+B2-ROW(INDIRECT(B2&”:”&C2))

huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-6
huong-dan-tao-mang-so-trong-excel-6

Phương pháp làm ở chỗ này liên quan đến việc áp dụng cộng tổng hai số cuối và dùng phép trừ để nhận được mảng ngược như 20 + 10 = 19 + 11 = 18 + 12…


Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Đảo chuỗi trong Excel

Áp dụng hàm SEQUENCE cơ bản

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop