Bài hướng dẫn sử dụng hàm YEAR trong Excel cho việc tạo báo cáo hằng năm

Ứng dụng hàm YEAR của Excel là minh chứng cho việc nó là công cụ không thể thiếu khi định lượng số năm trong một dữ liệu thời gian cụ thể. Sau đây, mời các bạn cùng tôi khám phá cách thức hoạt động và áp dụng hàm YEAR vào việc lập báo cáo theo năm trong Excel.

Kết cấu cụ thể của hàm YEAR

Nếu giả định bạn đang sở hữu một giá trị thời gian với định dạng Ngày/Tháng/Năm tại ô A1.

Để biết đượ số năm cụ thể nằm trong ô A1 là năm nào, chúng ta sẽ sử dụng hàm YEAR theo quy trình dưới đây:

Dưới đây là một ví dụ minh họa việc sử dụng hàm YEAR:

Phương pháp áp dụng hàm YEAR vào việc lập báo cáo theo năm

Xem xét ví dụ sau về việc yêu cầu lập báo cáo doanh thu theo năm:

Tại bảng báo cáo doanh thu từ A2 đến C11, doanh thu được ghi chi tiết theo các ngày khác nhau nhưng lại thiếu dữ liệu về Năm.

Báo cáo cần tập trung vào việc tổng hợp doanh thu của các năm, đặc biệt là năm 2018 và 2019.

Để thực hiện, ta có các bước như sau:

Cách 1: Dùng cột phụ để tạo giá trị Năm kết hợp hàm SUMIF

Trước tiên, vì yêu cầu đặt ra là tính doanh thu theo Năm, ta không thể làm việc trực tiếp với cột A chứa dữ liệu dạng Ngày/Tháng/Năm. Ta cần tách riêng số Năm ra từ ngày tháng này.

Cột D như sau sẽ được thực hiện sử dụng hàm YEAR:

=YEAR(A3)

 • Ở ô D3, ta nhập hàm YEAR với cú pháp tham chiếu đến ô A3 để lấy số năm, kết quả thu được là 2018
 • Ta kéo công thức từ ô D3 xuống đến D11
 • Khi đã có cột D với các giá trị Năm, ta tiếp tục sử dụng hàm SUMIF như dưới đây:

Qua đó, ta có thể tính được kết quả doanh thu của năm 2018 bằng công thức:

=SUMIF(D3:D11,E2,C3:C11)

Đối với năm 2019, công thức sẽ là:

=SUMIF(D3:D11,E3,C3:C11)

Với các bước trên, kết quả mong muốn đã được thu được đầy đủ.

Cách 2: Sử dụng SUMPRODUCT kết hợp với hàm YEAR trong tính toán

Ta có thể dùng hàm SUMPRODUCT để thực hiện tính toán trực tiếp mà không cần cột trợ giúp (cột D). Cụ thể thực hiện như sao:

=SUMPRODUCT((YEAR(A3:A11)=G2)*C3:C11)

Tại đây, YEAR(A3:A11) giúp xác định giá trị năm cho mọi ô nằm trong phạm vi A3:A11. Cách này chỉ áp dụng khi được bao gồm bên trong hàm SUMPRODUCT.

Khi giá trị Năm trùng khớp với giá trị tại ô E2 (tức là 2018), ta sẽ lấy số tiền tương ứng từ cột C.

Kết quả thu được sẽ là tổng cộng của những giá trị đúng theo điều kiện đã đặt.

Bằng việc tích hợp hàm YEAR vào các hàm xử lý dữ liệu có điều kiện như SUMIF hoặc SUMPRODUCT, chúng ta có khả năng tìm ra giá trị chính xác theo đúng yêu cầu đề ra.

Để hiểu thêm về cách sử dụng hàm SUMIF hay các hàm khác, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel

Phương pháp lập báo cáo tổng quát theo từng tháng dùng hàm SUMIFS

Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau

Bài hướng dẫn sử dụng hàm MONTH trong Excel để xác định số tháng

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop