Bài học về việc sử dụng hàm INDIRECT trong Excel một cách đơn giản nhất

Nhằm giúp các bạn hiểu và nắm vững hàm INDIRECT trên Excel, bài viết dưới đây sẽ đề cập tới hàm này dưới góc độ “khó nắm bắt” nhưng vô cùng có ích. Siêu Marketing sẽ giải thích chi tiết qua các ví dụ minh hoạ giúp bạn tiếp thu dễ dàng hơn cách sử dụng hàm INDIRECT.

Chức năng của hàm INDIRECT

Chúng ta sử dụng hàm INDIRECT trong trường hợp nào? Hàm này sẽ trở nên thực sự hữu ích khi bạn hiểu được công năng của nó.

Gián tiếp chính là ý nghĩa cơ bản của từ INDIRECT. Nó cho phép bạn gián tiếp tham chiếu đến một khoảng dữ liệu (dù là range hay array) bằng cách gọi tên. Đây chính là công dụng cốt lõi của hàm INDIRECT.

Ví dụ: Áp dụng hàm INDIRECT để thực hiện việc tham chiếu đến vùng dữ liệu thay đổi trong hàm VLOOKUP

Ví dụ: Tạo danh sách rẽ nhánh từ danh sách gốc bằng hàm INDIRECT

Bạn thấy hàm này thú vị không? Hãy cùng khám phá cách mà hàm INDIRECT được ứng dụng trong hai ví dụ trên.

Cách phối hợp hàm INDIRECT với hàm VLOOKUP để tạo bảng tham chiếu linh hoạt

Công việc thường gặp cần phải tham chiếu đến nhiều bảng dữ liệu khác nhau thông qua hàm VLOOKUP thường được xử lý như thế này:

Hàm IF sẽ được sử dụng để lựa chọn:

 • Nếu Tháng là 1, thì tham chiếu tới bảng giá tháng 1
 • Nếu Tháng không phải 1, thì tham chiếu tới bảng giá tháng 2

Điều này dẫn đến việc phải sử dụng tới hai hàm VLOOKUP và làm cho công thức trở nên rườm rà.

Đọc thêm: Cách viết hàm IF kết hợp cùng hàm VLOOKUP

Thay vào đó, sự kết hợp giữa hàm INDIRECT và VLOOKUP sẽ giúp công thức được tối giản đáng kể. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Đặt tên cho bảng giá của từng tháng

Với tính năng Define Name trong tab Formula, bạn có khả năng đặt tên cho từng bảng giá như hình dưới:

Cũng theo cách tương tự, đặt tên cho bảng giá tháng 2 là DG_T2

Bước 2: Sử dụng hàm INDIRECT

Khi nhập công thức =INDIRECT(“DG_T1”), Excel sẽ trả về kết quả là dữ liệu ở phạm vi A3:B5 (bảng giá tháng 1) vì đã được định nghĩa vùng dữ liệu trước đó.

Và INDIRECT(“DG_T2”) sẽ trả về dữ liệu tại vùng D3:E5.

Nội dung DG_T1 và DG_T2 được đặt trong dấu ngoặc kép khi sử dụng trong hàm INDIRECT chỉ là dạng văn bản, và INDIRECT sẽ chuyển đổi nó thành range tương ứng đã được định nghĩa.

Bước 3: Kết hợp hàm INDIRECT và VLOOKUP

Phiên bản hợp nhất của 2 hàm chúng ta sẽ viết như sau:

=VLOOKUP(H2,INDIRECT(“DG_T”&H3),2,0)

Ở đây hàm INDIRECT(“DG_T”&H3) sẽ sử dụng xâu ký tự DG_T và ghép nối với giá trị ở ô H3 để cho ra kết quả là DG_T1 hoặc DG_T2 phụ thuộc vào giá trị lựa chọn tại ô H3.

kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị như dưới đây:

Tạo ra danh sách liên kết bằng hàm INDIRECT

Chẳng hạn, chúng ta có một danh sách bao gồm ba nhóm sản phẩm:

Bước đầu tiên là chúng ta cần phải đặt tên cho từng nhóm sản phẩm. Cần chú ý rằng tên được đặt cho mỗi nhóm nên tương ứng với tiêu đề của nhóm đó.

 • Đối với khu vực A2:A6 ta đặt tên là Fruit
 • Khu vực B2:B4 được đặt tên là Meat
 • Vùng C2:C3 ta đặt tên là Drink

Sau đó, chúng ta thiết lập danh sách chọn cho từng nhóm sử dụng tính năng Data Validation như sau:

 • Tại ô F1, ta tiến hành thiết lập Data Validation/List
 • Dữ liệu dùng để tạo danh sách đến từ tiêu đề của các nhóm, tức là khu vực A1:C1

Khi áp dụng hàm INDIRECT trên ô F1, chúng ta có thể lấy được các mục trong nhóm tương ứng với tên đã chọn tại ô F1 này.

Đối với ô F2, chúng ta cũng thiết lập Data Validation như sau:

Ở phần Source của Data Validation/List, ta điền công thức:

=INDIRECT($F$1)

Như vậy, danh sách ở ô F2 sẽ được cập nhật theo sự thay đổi của ô F1. Việc này thật sự không quá phức tạp.

Xem thêm: Cách tạo danh sách nhân viên theo từng chi nhánh một cách phụ thuộc

Qua nội dung bài viết, chúng ta có thêm sự hiểu biết về cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel và mong rằng các bạn áp dụng thành công những kiến thức này vào thực tiễn công việc.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop