Áp dụng hàm Sumproduct trong Excel kế toán – Phần 2

Siêu Marketing xin chia sẻ đến quý đọc giả loạt bài viết về chủ để “Sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel kế toán”. Hàm này vô cùng mạnh mẽ, có khả năng thế chỗ cho phần lớn các hàm khác khi xử lý công việc kế toán trên Excel. Có thể nói, hàm SUMPRODUCT là công cụ không thể thiếu đối với người làm kế toán. Vậy lí do hàm này lại quan trọng đến vậy là gì? Hãy cùng Siêu Marketing khám phá cách sử dụng hàm SUMPRODUCT qua bài viết dưới đây.

Seri bài viết bao gồm:

Phần 1: Giới thiệu về cấu trúc và cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng theo nhiều điều kiện, so sánh với hàm SUMIFS.

Phần 2: Cách tính tổng các số phát sinh từ tài khoản tổng hợp dựa trên sổ sách của tài khoản chi tiết.

Phần 3: Cách dùng hàm SUMPRODUCT trong kế toán kho.

Phần 4: Sử dụng hàm SUMPRODUCT để xử lý dữ liệu tiền lương từ máy chấm công.

Ứng dụng 2: Tính tổng số phát sinh của tài khoản tổng hợp dựa vào số sách của tài khoản chi tiết

Bài toán đặt ra: Với bảng dữ liệu kéo dài từ A1 đến E9, nhiệm vụ được giao là tính tổng số phát sinh Nợ và Có trong khoảng thời gian được định nghĩa tại ô H3 và H4, dành cho tài khoản chi tiết 1111 và tài khoản tổng hợp 111 (sử dụng công thức SUMPRODUCT).

Phương pháp thực hiện:

Bước 1: Phân tích bài toán:

Các điều kiện chi tiết cần tính toán:

 • H6 = Tính tổng số tiền + Phát sinh Nợ của Tài khoản 111 + Thời gian bắt đầu từ H3 + Thời gian kết thúc tại H4.
 • I6 = Tính tổng số tiền + Phát sinh Có của Tài khoản 111 + Thời gian bắt đầu từ H3 + Thời gian kết thúc tại H4.
 • H7 = Tính tổng số tiền + Phát sinh Nợ của Tài khoản 1111 + Thời gian bắt đầu từ H3 + Thời gian kết thúc tại H4.
 • I7 = Tính tổng số tiền + Phát sinh Có của Tài khoản 1111 + Thời gian bắt đầu từ H3 + Thời gian kết thúc tại H4.

Khi vận dụng hàm SUMPRODUCT, ta cần xây dựng 4 mảng Array.

Bước 2: Thiết lập công thức sử dụng hàm SUMPRODUCT

Xét tại ô H6:

 • Array1 chứa các giá trị cần tổng hợp, tức cột Số tiền =E2:E9.
 • Array2 gồm các số Tài khoản Nợ 111, nằm tại C2_C9=G6.
 • Array3 chứa dữ liệu ngày tháng từ ngày H3, nằm tại A2:A9>=H3.
 • Array4 chứa dữ liệu ngày tháng đến ngày H4, nằm tại A2:A9<=H4.

Vận dụng tương tự cho các kết quả còn lại, nhớ rằng đối với điều kiện Phát sinh Có ta sẽ tham chiếu đến cột D2:D9 thay vì C2:C9.

Công thức đã nêu chỉ chính xác với tài khoản 1111 do thông tin ghi trong cột TK Nợ và TK Có liên quan tới tài khoản này, trong khi tài khoản 111 không xuất hiện.

Làm sao để điều chỉnh công thức để nó cũng tính được cho tài khoản 111 (có nghĩa là tổng của tất cả tài khoản chi tiết thuộc về tài khoản 111)?

Bước 3: Xử lý mảng dành cho Tài khoản tổng hợp

Trong cột TK Nợ, tài khoản tổng hợp chỉ có 3 chữ số, vì vậy ta cần xem xét phần bên trái của mỗi giá trị trong mảng này:

Array2 = LEFT(C2:C9,3)=”111″.

Kết hợp vào hàm SUMPRODUCT như sau:

Như vậy, ta đã thành công trong việc chỉnh sửa mảng để hàm SUMPRODUCT có thể ứng dụng với các trường hợp chỉ liên quan đến một phần của mảng.

Các bài học tiếp theo sẽ giới thiệu thêm các biến thể khác của hàm SUMPRODUCT trong lĩnh vực kế toán để tăng cường hiệu quả sử dụng hàm này.

Xin cảm ơn quý đọc giả đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Siêu Marketing!

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop