4 phương pháp xác định giá mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên nhiều yếu tố trong Excel

Xác lập giá cho mỗi sản phẩm khi đối mặt với nhiều điều kiện có thể là một thách thức không nhỏ. Đòi hỏi bạn cần hiểu biết sâu về các hàm Excel, cách sắp xếp bảng dữ liệu hợp lý và sở hữu khả năng tư duy logic. Cùng Siêu Marketing, ta sẽ tìm hiểu qua 4 phương pháp giúp xác định giá sản phẩm dựa trên nhiều điều kiện trong Excel.

Xem xét bảng dữ liệu sau đây cho việc bán hàng:

Chúng ta sẽ cần phải xác định giá dựa trên hai thông số: Mã hàng và Mã công ty.

Nhiệm vụ là tìm giá phù hợp dựa vào mã công ty cùng mã hàng tương ứng với bảng giá cho khu vực từ G3:G9.

Phương pháp đầu tiên: Áp dụng hàm VLOOKUP cùng với hàm MATCH

Để biết thêm chi tiết, tham khảo bài: Kết hợp hàm vlookup với Match khi tìm kiếm theo nhiều cột

Khi muốn tra cứu một giá trị (ở đây là giá một đơn vị) căn cứ vào hai điều kiện trở lên, chúng ta hay nghĩ tới sự phối hợp giữa VLOOKUP và MATCH.

Chìa khóa của phương pháp này nằm ở việc xác định bạn sẽ tìm kiếm VLOOKUP với thông tin nào và MATCH với thông tin nào. Chú ý cấu trúc bảng giá như sau:

 • Mã công ty được đặt tại cột đầu tiên của bảng giá => Theo quy tắc của VLOOKUP thì giá trị tìm kiếm nên nằm trong cột đầu tiên. Do đó, VLOOKUP sẽ tìm theo mã công ty.
 • Kết quả mà VLOOKUP sẽ tìm là giá của mã hàng, cụ thể là cột mấy trong bảng. Để xác định cột cụ thể nào, chúng ta dùng MATCH để kiểm tra theo Mã hàng.

Phương pháp này được cấu trúc như sau: VLOOKUP(Mã công ty, Bảng giá, MATCH(mã hàng, hàng mã hàng, 0), 0)

Sau khi chuyển dữ liệu thành các tham chiếu, kết quả như sau:

Phương pháp thứ hai: Sử dụng hàm HLOOKUP với hàm MATCH

Hàm HLOOKUP hoạt động có nhiều điểm tương đồng với VLOOKUP, chỉ khác ở hướng tìm kiếm. Dưới đây là cách luận giải:

 • Giá trị để HLOOKUP tra cứu phải nằm ở hàng đầu của bảng. Khi đó, hàng Mã hàng (hàng 13) chính là hàng đầu tiên trong khu vực bảng giá sản phẩm. Vì thế, Mã hàngđối tượng được tra cứu bởi HLOOKUP.
 • Tiếp theo, chúng ta cần xác định HLOOKUP sẽ tra cứu xuống bao nhiêu hàng dựa trên mã công ty, và MATCH sẽ được sử dụng để tìm Mã công ty.

Công thức phương pháp này là: HLOOKUP(Mã hàng, Bảng giá, MATCH(Mã công ty, cột Mã công ty, 0), 0)

Kết quả khi thay thế nội dung bởi tham chiếu là:

Phương pháp thứ ba: Áp dụng hàm INDEX và MATCH

Bài này đã được giới thiệu INDEX + MATCH có lợi hơn việc dùng Vlookup hay Hlookup chưa? Nếu bạn vẫn chưa thuyết phục, xin mời đọc lại:

Tìm hiểu tại sao INDEX và MATCH lại vượt trội hơn khi so với việc sử dụng VLOOKUP trong Excel

Trong hoàn cảnh này, chúng ta hãy nghiên cứu cách dùng hàm INDEX MATCH như thế nào.

Liên quan tới INDEX MATCH, hãy nhớ lại ba điểm sau:

 • Vùng dữ liệu nào sẽ được xét?
  • B13:F17 được biết đến như bảng chứa thông tin về giá cả.
  • Tìm kết quả ở dòng nào? Sử dụng hàm MATCH để xác định dòng thông qua việc tìm kiếm Mã của công ty.
  • Tìm kết quả ở cột nào? Sử dụng hàm MATCH để xác định cột bằng cách tìm kiếm Mã hàng hóa.

  Đây là cấu trúc đã được định nghĩa rõ: INDEX(Mảng dữ liệu, MATCH(Mã công ty, Vùng chứa Mã công ty,0), MATCH(Mã hàng, Vùng chứa Mã hàng,0))

  Thay thế thông tin bằng các tọa độ tham chiếu:

  Phương án thứ 4: Sử dụng hàm SUMPRODUCT để tìm giá cả khi có nhiều điều kiện

  Hàm SUMPRODUCT có khả năng áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Bạn có thể dùng hàm này để xác định giá khi có nhiều điều kiện cụ thể:

  • Sẽ áp dụng khi nào? Chỉ khi bảng giá không có sự trùng lặp mã.
  • Phương pháp sử dụng: Xem xét hai điều kiện dưới dạng mảng hai chiều, bao gồm Mã hàng (khu vực C13:F13) và Mã công ty (khu vực B14:B17), lấy kết quả từ vùng tương ứng C14:F17.

  Chuyển đổi các thông tin thành tọa độ tham chiếu ta nhận được:

  Mọi cách thức đều mang lại cùng một kết quả.

  Như bạn thấy, có nhiều cách để giải quyết một vấn đề trong Excel. Có nhiều hàm khác nhau có thể kết hợp được để đạt được kết quả mong đợi. Bạn hãy khám phá thêm nhiều kiến thức về Excel qua các khóa học của Siêu Marketing nhé.

  Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop